Borgenslån

Borgenslån är att någon annan garanterar att låntagaren kommer att betala tillbaka lånet, borgensmannen lovar att betala om inte låntagaren gör det.

Om man har låg inkomst eller av någon anledning en svag ekonomi så är det oftast svårt att få lån. Lösningen kan vara att någon person skriver på borgen. Borgensman kan inte vara maka/sambo eftersom det finns en sådan när relation att ekonomin kopplas ihop, går det dåligt för den ena som kommer det att drabba den andra också. Maka/sambo kan vara medsökande till ett lån en inte borgensman.

Den som skriver på borgen kallas för borgensman. Borgenär är den som lånar ut pengar, man måste skilja på borgensman och borgenär.

Borgensmannen borgar för att lånet kommer att betalas om låntagaren inte klarar av att betala tillbaka lånet. Det finns olika borgensåtaganden, enkelborgen och proprieborgen.

Enkelborgen innebär att banken kan vända sig till borgensmannen låntagaren inte betalar sin skuld.

Proprieborgen innebär att banken kan vända sig till borgensmannen och kräva betalt utan att ha varit i kontakt med låntagaren först. Proprieborgen är samma sak som att som egen skuld.

Skillnaden mellan att borgensmannen tecknar proprieborgen istället för enkelborgen är att banken inte behöver bevisa att låntagaren inte har ekonomisk möjlighet att betala. På grund av invecklade bevisregler är så gott som alla borgenslån i Sverige proprieborgen.

För att kunna teckna borgen åt någon annan krävs att banken gör en kreditkontroll. Det är samma regler som gäller som vid egen ansökan om lån.

Det är ovanligt med borgenslån idag, få banker erbjuder denna låneform. Istället kan man söka om långet gemensamt. Reglerna varierar från bank till bank